تارنما پیوند دستگاه لیزر ( Sitelink ) گوگل چه می‌باشد و چه طور میتوان تارنما پیوند ساخت ؟

سایت پیوند ( Sitelink ) ها روش بسیار دستگاه لیزر موثری برای برتری داشتن به رقیبان در SERP – کاغذ نتایج موتور کاوش – می‌باشند . دستگاه لیزر وبسایت لینک ها منجر ارتقا اعتماد بازدید کننده و جذب ترافیک هدفمند به صفحات داخلی تارنما شما میگردند . اما در شرایطی‌که ما وبسایت لینک و پیوند نداشته باشیم چه می شود؟ چه‌گونه آنان را تولید کنیم؟

SERP مخفف کلمه و واژه دستگاه حکاکی لیزری results page و در معنای ورقه نتایج موتور کاوش هست و اشاره به این داراست که هنگامی که ما یک کلمه حساس دستگاه لیزر را در موتورهای کاوشگر کاوش میکنیم ممکن است تعدادی وبسایت با آن کلمه اساسی اکران داده شود .

SERP یا این که صفحه نتایج موتور جستجو یا با فایده از دستگاه لیزر یا این که با به کار گیری ه از sem نمایش داده شده‌است در قسمت سمت راست و قسمت بالای جستجوها وبسایت هایی که با کلمه ( ad ( advertising نمایش داده گردیده اند با بهره از ( ppc ( Pay - Per - Click نمایش داده میشوند .

در‌این مطلب قدم به قدم به شما توصیح داده خواهد شد که چه طور می توانید برای وب سایت خویش سایت لینک گوگل ایجاد فرمایید .
ادراک معنی وب سایت لینک

گذشته از این که توضیح دهم چه طور میتوانید تارنما لینک و پیوند ایجاد نمائید , می خواهم توضیح دهم که سایت پیوند ها چه می‌باشند و چرا کلیدی هستند .

وبسایت پیوند ها , لیستی از پیوند های یک وب سایت می‌باشند که کاغذ دارای اهمیت سایت دستگاه لیزر بعلاوه یکسری لینک و پیوند از صفحات داخلی آن سایت دستگاه لیزر را در پایین آن و به صورت تو رفته و در دو ستون در SERP سناریو میدهند . در تصویر پایین شماره ( ۱ ) نشان دهنده لینک برگه حساس و شماره ( ۲ ) نشان دهنده پیوند صفحه های داخلی می‌باشند :


در تصویر تحت کاغذ وبسایت پیوند مرتبط با سایت اوکس مجموعه دستگاه لیزر را در SERP مشاهده میکنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *